Metoda IC

Velké množství lidí se domnívá, že školení věnující se osobnímu projektovému řízení do jejich života nepatří. Svým způsobem za to může fakt, že dnes obdobné vzdělávací akce směřují svým obsahem i řešenými problémy především pro manažerská či administrativní povolání.

Na druhou stranu by však z dobře nastaveného organizačního systému či z kontroly nad jednotlivými úkoly či plánovanými aktivitami mohl benefitovat úplně každý, nezávisle na jeho pracovním zařazení.

Dnešní doba totiž člověku nabízí daleko více příležitostí, než kolik nabízela kdy dříve. O jeho pozornost se doslova perou nabídky, jak trávit dovolenou v tradičních či exotických destinacích, vedle nich leží nepřeberné množství nabídek volnočasových aktivit, aktivit s rodinou a dětmi, s přáteli, příležitost strávit čas na internetu na sociálních sítích i jinde, nabídky například v oblasti elektroniky a vybavení domácnosti a mnoho, mnoho dalších.

Současně však doba klade zvýšené nároky na drtivou většinu zaměstnavatelů a ti následně zvyšují požadavky na své zaměstnance.

Člověk se potom snadno dostane do kleští – na jedné straně jej láká mnoho rozmanitých aktivit, na straně druhé mu přibývají pracovní povinnosti. Rozpor v přáních a možnostech často vede k pocitu, že je vše marné, že se nemá cenu snažit, že člověk prostě na nic nemá čas.

Cena, kterou však zaplatí, je vysoká. Od neplnění slibů známým, přátelům či dětem přes neschopnost najít si čas na relaxaci, neschopnost vytvořit si prostor pro seberealizaci a splnění vlastních cílů až po vznik komplikovaných zdravotních problémů vyvolaných stresem či rovnou vyhořením.

Velká skupina výzkumů realizovaných v uplynulých desetiletích však ukazuje, že za výše zmíněnými problémy nebývá nedostatek času per se, nýbrž fakt, že si člověk nedokáže jednotlivé aktivity smysluplně uspořádat a čas, který má k dispozici, nedokáže efektivně využít.

Metoda IC pomůže člověku zorientovat se v úkolech, pomůže mu změnit příležitosti v konkrétní aktivity, jimž by se mohl v rámci svého dlouhodobějšího plánu věnovat. IC představí techniky, které člověku pomohou uvědomit si, za co všechno zodpovídá, jak jeho aktivity zapadají do jeho současného stavu a jak by mohl jemu dostupný čas co nejefektivněji využít.

Metodu IC tvoří jednoduché, snadno aplikovatelné postupy, díky kterým bude člověk schopen přesně identifikovat, jakým příležitostem či aktivitám by se mohl v rámci svého času věnovat, jak efektivně zorganizovat práci do smysluplných celků a činností a jak získat kontrolu nad všemi úkoly. IC následně nabídne postupy, jak si účinně nastavit k jednotlivým úkolům funkční připomínky, jak udržovat systém aktuální a jak nikdy na příležitosti nezapomenout.

Ze širšího pohledu metoda IC usnadní pozitivně ovlivní i rodinný život, neboť tyto konkrétní postupy umožní rodině snadněji identifikovat směr, kterým se chce ubírat, či příležitosti, které bude chtít využít. Jasně pojmenované a definované aktivity, které leží na konci procesu organizace metodou IC, navíc mohou pomoci při výchově dětí ke zodpovědnosti a proaktivnímu přístupu k životu.

Metoda IC není limitovaná pouze na pracovní svět či ještě více specificky pro pracovníky v různých úrovních managementu, IT či administrativě. Nezáleží na tom, jakou pracovní pozici zastáváte.

IC totiž pomůže každému:

• kdo má pocit, že prostě nestíhá,
• kdo se domnívá, že má více úkolů, než na kolik mu zbývá času,
• kdo neustále hledá cesty, jak zvýšit svoji produktivitu a zlepšit své schopnosti,
• kdo chce co nejlépe využít všech nabízených příležitostí.

Metoda IC jednoduše pomůže každému člověku zvýšit efektivitu jeho práce pomocí účinného uspořádání činností, aby se mohl věnovat tomu, na čem mu opravdu záleží.

REFERENCE
Seminář POPR 2016
Seminář PPA 2016
Seminář OOP 2014
Seminář PPA 2013
SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE
IC pro vědu a výzkum
IC pro školství
IC pro absolventy